Feed on
Posts
Comments

De allra flesta som startar ett företag gör detta genom att använda aktiebolagsformen. Undantaget är de minsta ”mom-and-pop”-företagen som endast går ut på att försörja familjen. Om det ingår i planen att företaget ska växa på sikt är aktiebolagsformen den enda praktiskt möjliga. Det övervägande bästa sättet för att starta ett aktiebolag är genom förvärv av ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett helt färdigbildat aktiebolag där det enda som behöver göras innan man kan börja använda det är att registrera in den nya styrelsen, firmatecknaren, revisorer samt den nya verksamhetsbeskrivningen. Så snart ditt kuvert med handlingar, eller den digitala ansökan är inskickad och registrerad hos Bolagsverket, kan man börja använda bolaget för inköp, fakturering, med mera. Ett lagerbolag kan köpas av någon som är ombud för Bolagsverket. Den största (och första) aktören heter Svenska Standardbolag AB. Härutöver är det revisionsfirmor och liknande som har denna status. Det praktiska tillvägagångssättet är alltså att man pratar med revisorn som sedan ser till att allt hamnar på rätt plats. Den som förvärvar ett lagerbolag måste betala in ett kontantbelopp på 50 000 kronor till bolaget. Det är alltså bolagets aktiekapital. Detta kapital har fram till försäljningen finansierats av ombudet och ska övertas av köparen. Utöver aktiekapitalet får man betala vissa registreringskostnader samt en avgift till ombudet, vilket kostar ytterligare några tusen. Det finns en möjlighet för den som bildar ett aktiebolag att i stället för att lägga in kontanter tillföra en maskin med minst detta värde (intyg krävs!). Detta fungerar dock inte när man köper ett lagerbolag eftersom säljaren då vill ha tillbaka sina pengar. Detta kan emellertid lösas så att bolaget använder de kontanta medel de har fått till att köpa in maskinen i fråga. Detta är helt tillåtet om man kan visa att maskinen har det värdet. Vad som inte är tillåtet är att låna ut pengarna till ägaren. Ett sådant förfarande är straffbart.

Comments are closed.