Feed on
Posts
Comments

Spara och slösa

Tidningen Lyckoslanten hade en serie om sparande, skapad för barn av Birgitta Lilliehöök. Två flickor skall symbolisera sparandets fördelar genom att en är sparsam och den andra slösaktig. Det var Sparbankerna som gjorde denna satsning för att lära barnen att spara och det var en god sak. Idag, femtio år efter att serien slutat produceras, är den kanske mest ihågkommen av äldre och pensionärer. De i samhället som idag har långt till pensionsåldern har ingen Lyckoslant att luta sig mot och kanske frågar sig många till och med om nyttan med att spara verkligen är bra.

Trygghet för pensionären

De flesta är ense om att sparande är bra. Men åt vilket håll sparformerna skall peka råder det delade meningar om. Den sparform som benämns IPS, individuellt pensionssparande, är avdragsgill upp till 12 000 kronor om året. Detta har haft en lockande inverkan och fått många att börja pensionsspara. Bankerna hakade givetvis snabbt på och hos en av de största aktörerna, Swedbank kan vi läsa om fördelarna med detta sparande: ” Öronmärkt sparande ger ekonomisk trygghet och valfrihet inför pensionen”. Förutom detta manifest pekar man på att det finns möjligheter att välja var pengarna skall placeras för att generera avkastning till pensionskontot. Detta får IPS att likna en pensionsförsäkring trots att det inte är det.

Comments are closed.